Tisdag  2020-01-21  [v 4]

Start - Kontakt - Släkten Embring

Olika sätt att hitta Embricke

Embricke ligger cirka 6 km fågelvägen NNÖ om Hycklinge som ligger vid sydspetsen av sjön Åsunden i Kinda kommun i södra Östergötland.

1. "hitta.se"
En förträfflig zoom-bar och tydlig karta eller om så önskas även en satelitbild går att få fram på söktjänsten "hitta.se". (Om länken inte fungerar gå till http://www.hitta.se och ange Embricke i "Var:")

2. "eniro.se"
Söktjänsten eniro har även de en utmärkt karttjänst Eniro, Kartor där det genom att ange Embricke i sökfältet går att få fram en karta över närområdet och till och med en vägbeskrivning.

3. Lantmäteriets: "KartSök och ortnamn"
Lantmäteriet har en förträfflig tjänst på internet som kallas KartSök och ortnamn där det går att hitta Embricke genom att ange Embricke som sökord. På en liten Sverigekarta visas var den sökta platsen ligger men dessutom visas på en detaljerad karta det exakta läget. Dels går det att zooma kartan dels finns möjligheten att välja olika kartor såsom Sverigekartan, Översiktskartan, Vägkartan eller Terrängkartan vilka ger olika karaktär och skala på den karta som visas. Denna web-sajt rekommenderas varmt!

 

 


Foto: Sören Embring, 2006 ©www.embring.se

4. Google Earth
Via gratisprogrammet Google Earth går det bra att söka på "Övre Emmaren" t.ex. med att i Ta mig till (Fly to): ange "Övre Emmaren, Sweden"

Sökningen resulterar i en satelitbild med sjön Övre Emmaren i centrum. Den långsmala sjön sträcker sig i nord-sydlig riktning och Embricke ligger ungefär 1/4 av sjöns längd från sydspetsen eller i jämnhöjd med den spetsiga (och "uppnosiga") udde som sträcker sig ut från den västra stranden halvvägs mot den motsatta stranden. Embricke ligger en bit från sjön i det ljusa brunaktiga området.

 


Foto: Sören Embring, 2006 ©www.embring.se