Tisdag  2020-01-21  [v 4]

Start - Kontakt - Släkten Embring

Om Embricke idag


Foto: Sören Embring, 2006 ©www.embring.se

Embricke ligger i Kinda kommun och klassas i våra dagar som bebyggelse/lägenhet men en gång i tiden var det en gård - Embricke gård. Även andra snarlika namn som Emrike gård och Ämrike gård förekommer i äldre dokument. Embricke ligger vid sjön Övre Emmaren som tillsammans med Nedre Emmaren ingår i ett vattensystem som mynnar ut i Åsunden en örik sjö norr om Horn och Hycklinge i södra Östergötland. Emmaren skrivs ibland också som Ämmaren.

Det har troligen sedan urminnes tider bedrivits jordbruk på Embricke gård och ansamlingarna av stenar i de många olikstora "stenrösen" som kan återfinnas lite här och var vittnar om att det varit ett hårt liv att bedriva jordbruk här. Numera odlas marken (8 bruksdelar) troligen av någon av bönderna i närheten. Att döma av spåren vid ett besök på platsen i september 2006 är det numera mest fråga om bete och vall. Delar av marken och vissa ängar är idag inhägnade med välskött taggtrådsstängsel medan stora vita foderbollar på andra ängar under sensommaren ger sin bild av verksamheten.

 

 

Boningshus och ekonomibyggnader är samlade på en kulle mellan vägen och ängarna i väster och sjön Övre Emmaren i öster. Bilden längst ner på sidan är fotograferad från vägen i väster mot bebyggelsen i öster. Bortom bebyggelsen ligger Övre Emmaren. Övre Emmarens vattenyta ligger 104 meter över havet. En grusväg klänger på kanten av en markant sluttning i nord-sydlig riktning väster om Embricke. Denna sluttning är del av det berg - Urekulle - som på sin högsta punkt någon dryg kilometer väster om Embricke mäter hela 219,3 meter över havet.


Foto: Sören Embring, 2006 ©www.embring.se

Var/hur hittar jag Embricke (på en karta)?

 


Foto: Sören Embring, 2006 ©www.embring.se